Lees FUTUREproef

de FUTUREproeven: toekomstbestendig leesvoer

Plantenvaccins als duurzaam alternatief voor pesticiden Foto: consoler safari via Pixabay

Plantenvaccins als duurzaam alternatief voor pesticiden

Over de thesis van Jasper Matthys

Om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden, moet de landbouwproductie verder verhogen. Tegelijk keren consumenten zich steeds vaker af van chemische pesticiden en wint ecologische productie aan belang. Hoe zullen we in de toekomst onze gewassen gezond houden? Kunnen we planten vaccineren?

Wat Roundup ons vertelt over recht en milieubescherming Foto: Global Justice Now

Wat Roundup ons vertelt over recht en milieubescherming

Over de thesis van Anaïs Renard

De Roundup-controverse door de lens van een milieubezorgde doch hoopvolle jurist

Waarom staat België er na dertig jaar klimaatbeleid slechter voor dan ooit? Foto: edward stojakovic

Waarom staat België er na dertig jaar klimaatbeleid slechter voor dan ooit?

Over de thesis van Jan Delaeter

Ondanks dertig jaar klimaatbeleid waarschuwen wetenschappers dat de situatie er nu slechter voor staat dan voordien. Hoe kan het dat een samenleving er niet in slaagt om op een - zeer letterlijk - existentiële crisis adequaat te reageren? Waarom slaagt België er niet in om diens broeikasgassen te doen dalen in lijn met wat nodig is?

Word ik ziek van drinkwater dat lange tijd is opgeslagen? Foto: Kalhh via Pixabay

Word ik ziek van drinkwater dat lange tijd is opgeslagen?

Over de thesis van Marie Keppens

Toegang tot veilig drinkwater is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bij ons stroomt het uit de kraan, maar sommigen moeten hiervoor kilometers wandelen. Ze moeten het water transporteren en thuis opslaan voor later gebruik. Bij langdurige opslag kan het water opnieuw besmet raken en hiervan drinken kan ziektes veroorzaken, zoals diarree. Hoe kunnen we dit water opnieuw drinkbaar maken?

Duurzaam pendelen: het mobiliteitsbudget onder de loep Foto: Skitterphoto via Pixabay

Duurzaam pendelen: het mobiliteitsbudget onder de loep

Over de thesis van Caroline Beckers

CO2-uitstoot, files, elektrische wagens… bijna dagelijks komen deze thema’s in het nieuws. Dit is een signaal dat we onze verplaatsingen dringend moeten verduurzamen.

Kunnen cijfers ons overtuigen om meer te recupereren? Foto: MabelAmber via Pixabay

Kunnen cijfers ons overtuigen om meer te recupereren?

Over de thesis van Zoé De Muynck

Voortdurend worden we geconfronteerd met de klimaatsverandering en haar gevolgen. Niet enkel in ons dagelijkse leven is er nood aan een omwenteling; ook de bouwsector moet een switch maken richting duurzaamheid. Doordat materialen schaarser worden, wint het einde van het bouwproces aan belang. Kunnen we de focus op recuperatie, recyclage en/of hergebruik vergroten als er een eenduidige manier is om dit in rekening te brengen?

Hergebruiken we binnenkort ons douchewater?

Hergebruiken we binnenkort ons douchewater?

Over de thesis van Seppe Ongena

Waterschaarste en -overlast doen zich door de klimaatsverandering steeds meer voor. Dat Vlaanderen waterschaarste ervaart, is niet verwonderend, wetende dat we per jaar gemiddeld gezien meer dan 80% van onze natuurlijk beschikbare hoeveelheid water verbruiken.

Ontgroeien in een kapitalistische wereld: is dit überhaupt mogelijk? Foto: anncapictures via Pixabay

Ontgroeien in een kapitalistische wereld: is dit überhaupt mogelijk?

Over de thesis van Lucas Remue

Economische groei, willen we dat nog wel? Volgens degrowth zou de economie net moeten ontgroeien om de klimaatopwarming af te remmen. We leven echter in een globale, kapitalistische samenleving, waarvan het financiële systeem het fundament vormt.

Een verfrissende duik in het Gentse water, een goed idee?

Een verfrissende duik in het Gentse water, een goed idee?

Over de thesis van Celine Callewaert

De steeds luidere roep naar meer openbare zwemplaatsen doet de vraag rijzen waar we een zwemplaats kunnen creëren in Gent. Welke plekken hebben het grootste potentieel om zo'n zwemplek te worden?

Alkali-activated mortar: promising alternative to cement Picture: rkit via Pixabay

Alkali-activated mortar: promising alternative to cement

Over de thesis van Marie Vancanneyt

"Reducing a robust material like concrete in a building, could that be possible?" In some cases, yes. Marie Vancanneyt shows us the advantages and possibilities of alkali-activated mortar, a sustainable alternative with a lot of potential.

Slaagt biogas in de sociale duurzaamheidstest? Biogas installaties. Foto: Desotec Activated Carbon (2021)

Slaagt biogas in de sociale duurzaamheidstest?

Over de thesis van Robbe Verschelden

Om de energietransitie te realiseren, moeten we sterker inzetten op duurzame energie. Hernieuwbare energiebronnen kunnen we enkel uitbreiden en verder ontwikkelen als ze sociaal worden aanvaard. Daarom onderzocht Robbe Verschelden in Vlaanderen de publieke opinie en acceptatie van biogas, één van de hernieuwbare energiebronnen met het meeste potentieel.

-50% OP DIOR? EN CO2-UITSTOOT?!

-50% OP DIOR? EN CO2-UITSTOOT?!

Over de thesis van Evelien Tempelaere

Goed nieuws voor de modeliefhebber én het klimaat. Luxemerken die ook tweedehands artikelen van hun merk verkopen, blijken erg goed in de smaak te vallen bij het modepubliek. Lang vreesden luxemerken dat klanten hen hierdoor als minder exclusief zouden aanzien, maar niets is minder waar.

Renoveren of slopen?

Renoveren of slopen?

Over de thesis van Judith Haanen & Anneleen Bollé

U bezit een woning die zijn beste tijd heeft gehad. Wat doet u: renoveren of slopen?

Wat als democratie draait op olie? A very inconvenient truth Foto: distelAPPArath via Pixabay

Wat als democratie draait op olie? A very inconvenient truth

Over de thesis van Bob D’Haeseleer

Dat de energietransitie en de crisis van de democratie samenvallen, is meer te wijten aan evolutie dan aan toeval; Mensen zijn immers ook maar dieren.

Geïntegreerd klimaatbeleid: De toekomst voor een duurzame transitie? Foto: Damon Hall via Unsplash

Geïntegreerd klimaatbeleid: De toekomst voor een duurzame transitie?

Over de thesis van Jonas Meuleman en Fadel Abou-Zeid

De klimaatveranderingen en de aantasting van het milieu zijn tegenwoordig ook voor de gewone mens niet langer een "ver-van-mijn-bed-show." Over de hele wereld is er een continue trend van schokken in de natuur die ons allemaal treft. Hoe komt het dat er, ondanks het aandringende en ernstige karakter van milieu-en klimaatproblematieken, toch geen tastbare vooruitgang is?

Huisdieren laten ons meer plantaardig eten

Huisdieren laten ons meer plantaardig eten

Over de thesis van Sarah Dauw

‘Kunnen we een huisdier hebben?’, vroeg ik zo'n twintig jaar geleden aan mijn ouders. Een vraag die waarschijnlijk al uit heel wat andere kindermondjes is gekomen. Veel ouders gaan hier graag in mee, want zo’n huisdier, dat zorgt er toch voor dat kinderen heel wat positieve eigenschappen ontwikkelen. Daarnaast is het gewoon fijn om leven in huis te hebben. Die huisdieren van ons hebben echter nog veel meer in hun mars dan we in eerste instantie zouden denken.

Hoe duurzaam zijn onze Belgische banken? Foto: cc nattanan23 via Pixabay

Hoe duurzaam zijn onze Belgische banken?

Genomineerd

Over de thesis van Aurelie Peynsaert

Duurzaamheid is wereldwijd een van de meest besproken onderwerpen en de opwarming van de aarde een van de grootste uitdagingen van vandaag. Daarnaast staat ook ons sociaal welzijn op de helling, vooral tijdens de huidige Covid-19-crisis. Technologische en demografische veranderingen wijzigen onze manier van werken en leven en stellen onze solidariteit ter discussie.

Deze uitdagingen hebben geleid tot actieplannen en doelstellingen, zoals de Europese Green Deal, the Sustainable Development Goals (SDG’s) en het Klimaatakkoord van Parijs.

Lezen voor het klimaat? Over klimaatfictie en klimaatangst

Lezen voor het klimaat? Over klimaatfictie en klimaatangst

Genomineerd

Over de thesis van Edith Declercq

Hoe ga je om met je angst voor een catastrofale klimaatramp zonder de hoop op een betere toekomst te verliezen? Dat is de vraag waarmee de personages uit Weather (2020) van Jenny Offill en Arcadia (2011) van Lauren Groff worstelen. In haar literatuurwetenschappelijk onderzoek ging Edith Declercq na hoe deze twee Amerikaanse romans onze groeiende klimaatangst verkennen. Daarnaast onderzocht ze hoe de romans ecologie en Boeddhisme als alternatief voor het westers antropocentrisch denken gebruiken.

Duurzame stedelijke verandering in Sint-Bernadettewijk: wie bepaalt de toekomst? En is die ‘duurzaam’? Foto: © Karen de Vleeschhouwer

Duurzame stedelijke verandering in Sint-Bernadettewijk: wie bepaalt de toekomst? En is die ‘duurzaam’?

Genomineerd

Over de thesis van Lies Hens

Wat gebeurt er wanneer een sociale huisvestingsmaatschappij beslist om een sociale woonwijk te slopen om een ‘duurzame tuinwijk van de 21ste eeuw’ te bouwen? In het geval van de Sint-Bernadettewijk komen bewoners in opstand.

Sociale distributie-platformen tegen voedselverspilling: win-win tussen sociale en circulaire economie Foto: cc cc Magda Ehlers via Pexels

Sociale distributie-platformen tegen voedselverspilling: win-win tussen sociale en circulaire economie

Genomineerd

Over de thesis van Fien Mertens

Voedselherverdeling is een prachtig initiatief. Enerzijds vermindert het voedselverspilling. Anderzijds bestrijdt het armoede door voedselondersteuning en sociale tewerkstelling. Maar… deze doelstellingen worden in Vlaanderen nog niet voldoende bereikt. Waarom niet? En hoe kan het beter?

De ideale rivier, of toch niet? Foto: cc Filip Roels

De ideale rivier, of toch niet?

Genomineerd

Over de thesis van Tim Van den Branden

Wat als je zelf een rivier kon vormgeven? Zou het een idyllische meanderende rivier in een groene omgeving worden? Of misschien de ideale vaarroute voor vrachtboten en plezierjachten? De mens transformeert zijn leefomgeving namelijk tot een product dat voor hem het meest geschikt is. Dit artikel vertelt het opmerkelijke verhaal van een schijnbaar kleine zijrivier die evolueerde van een natuurlijke stroom tot een menselijke creatie met fysieke knelpunten: de Durme.

The Healthcare Paradox

The Healthcare Paradox

Genomineerd

Over de thesis van Justine Hanssens

Healthcare waste contributes to the global climate footprint with 3%, which implies that the healthcare sector would – if it were a country - be the fifth-largest emitter on the planet. Therefore, the main goal of hospitals, to provide health services, is overshadowed by the negative implications for the environment. Subsequently, human health is infected by these massive amounts of medical waste. Which role does Flanders play in this worldwide problem? And even more importantly, what can we do about it?

Degrowth als alternatief voor de consumptie-maatschappij Foto: cc kamiel79 via Pixabay

Degrowth als alternatief voor de consumptie-maatschappij

Genomineerd

Over de thesis van Lara Ferrante

Ervaar jij soms ook het gevoel dat je niet wilt deelnemen aan deze allesoverheersende consumptiemaatschappij en word je er tegelijkertijd soms door verleid? Wie zich bewust is van de problemen die overconsumptie en kapitalistische groei met zich meebrengen en geen uitweg ziet, kan zich erg verscheurd voelen. Lara Ferrante worstelt hier dagelijks mee. Haar onderzoek gaat dan ook over de zoektocht naar alternatieven en hoe degrowth daar een leidraad in kan zijn.

Bescherm onze regenwouden van de zee

Bescherm onze regenwouden van de zee

Genomineerd

Over de thesis van Silke Dufraing

Onderzoek toont aan dat kelpwouden en hun ecosysteemdiensten een positieve maatschappelijke impact hebben. Van hernieuwbare bron in industrieën tot broedkamer voor fauna: deze ‘regenwouden van de zee’ zijn noodzakelijk voor het welzijn van de planeet. Maar hun voortbestaan loopt gevaar. De opwarming van het zeewater vormt de grootste boosdoener. Aangezien kelp CO2 opneemt en zo de klimaatverandering kan beperken, ligt de oplossing in een sterkere juridische bescherming van dit ecosysteem zelf.

Een veilige strijd tegen voedselverlies en armoede in de sociale keuken Foto: cc Hilke Van Cauter

Een veilige strijd tegen voedselverlies en armoede in de sociale keuken

Genomineerd

Over de thesis van Birthe Mertens

Op de vraag of voedselverliezen duurzaam zijn, is er maar één juist antwoord. En hoewel iedereen dit antwoord kent, belandt er nog steeds veel voedsel in de vuilnisbak. Ondertussen kunnen veel mensen zich geen gezonde en gevarieerde voeding veroorloven en ondervinden we steeds meer de gevolgen van de klimaatverandering. Sociale keuken ‘Rabot op je bord’ combineert daarom de strijd tegen voedselverlies en die tegen armoede. Hier komen echter belangrijke uitdagingen rond voedselveiligheid bij kijken.

Tweedehands-kleding, tweede kans mindset? © Cottonbro

Tweedehands-kleding, tweede kans mindset?

Genomineerd

Over de thesis van Elena Pease

Waarom kopen jongeren tweedehandskleding en wat zijn de duurzaamheidsimplicaties hiervan? Vaak wordt tweedehandskleding in grote getale aangekocht omdat consumenten een rush ervaren door een koopje te vinden of omdat ze denken dat het toch geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. Dit kan leiden tot een versnelling van de vicieuze cirkel die fast fashion heet.

‘Let’s meat? Or not?’ Hoe zit dat nu met heel die discussie over vlees?

‘Let’s meat? Or not?’ Hoe zit dat nu met heel die discussie over vlees?

Over de thesis van Ragna Tuybens

De afgelopen jaren kwam er steeds meer kritiek op het produceren en consumeren van vlees.

“Eens ‘circulair bouwen’ een banaal begrip geworden is, is onze opzet geslaagd”

“Eens ‘circulair bouwen’ een banaal begrip geworden is, is onze opzet geslaagd”

Over de thesis van Emiel Debusseré en Eline Leenknecht

“Of dit onderzoek binnen 5 jaar nog relevant is? Laat ons hopen van niet.”

Surfen op een groene golf: hoe duurzaam is surftoerisme?

Surfen op een groene golf: hoe duurzaam is surftoerisme?

Over de thesis van Jef Van den Driessche

“Zonder surftoerisme zou Peniche een spookstad zijn.”

De vlucht vooruit met een duurzaam reisbeleid aan de UGent

De vlucht vooruit met een duurzaam reisbeleid aan de UGent

Over de thesis van Sarah Van Acker

De CO2-uitstoot van reizen voor onderzoek neemt een groot percentage op van de totale uitstoot van de UGent.

Waarom bijten we in de hand die ons voedt?

Waarom bijten we in de hand die ons voedt?

Over de thesis van Katoo Raemdonck

We kunnen niet zonder onze planeet. Waarom beschadigen we deze dan?

Elektrisch fietsen, iets voor jou?

Elektrisch fietsen, iets voor jou?

Over de thesis van Corneel Casier

Corneel Casier vraagt zich af welke factoren ons stimuleren om meer elektrisch te gaan fietsen.

De reis van jouw T-shirt

De reis van jouw T-shirt

Over de thesis van Angela Rupp

De reis van jouw T-shirt: van India en Brazilië over Bangladesh tot in België.

Wat is de publieke opinie over klimaatmigratie en komt deze overeen met het beleid van de internationale gemeenschap?

Wat is de publieke opinie over klimaatmigratie en komt deze overeen met het beleid van de internationale gemeenschap?

Over de thesis van Elisa Leys

Klimaatverandering bedreigt de armste mensen ter wereld en verhoogt het aantal volksverhuizingen aanzienlijk.

Hoe een ‘tragedy of forests’ voorkomen?

Hoe een ‘tragedy of forests’ voorkomen?

Over de thesis van Louis-Philippe Cattrysse

“Er is nood aan een transnationaal beheersysteem dat wouden beheert als globale publieke goederen, in functie van de strijd tegen de klimaatopwarming en het bevorderen van de biodiversiteit”

Korte Keten in universitaire grootkeukens

Korte Keten in universitaire grootkeukens

Over de thesis van Rani Van Gompel

Wat kan de korte keten betekenen voor de catering aan Universiteit Gent?

Bedrijfs-karakteristieken hebben een doorslaggevende impact op hoe Belgische bedrijven omgaan met emissiehandel

Bedrijfs-karakteristieken hebben een doorslaggevende impact op hoe Belgische bedrijven omgaan met emissiehandel

Over de thesis van Timea De Wispelaere

Het EU-emissiehandelssysteem is de hoeksteen van het klimaatbeleid van de Europese Unie. Waarover gaat dit en hoe gaan Belgische bedrijven hiermee om?

Het label van de Korte Keten

Het label van de Korte Keten

Over de thesis van Marije Jennes

Met haar thesis rond de korte keten studeerde Marije Jennes recent af als industrieel-ingenieur biowetenschappen, met een focus op de voedingsindustrie.

Dagelijks brood

Dagelijks brood

Over de thesis van Jacob Willems

Korte keten projecten kregen tijdens de eerste Corona-lockdown een enorme boost in ons land. Maar is de doorbraak van de korte keten nu echt een feit?

Als bomen praten konden…

Als bomen praten konden…

Over de thesis van Dries Vangansbeke

In het kader van zijn masterproef ontwikkelde Dries Vangansbeke, student industrieel ingenieur, een webtool om jaarringen van bomen te annoteren om ze vervolgens te kunnen analyseren.

Illegale houthandel

Illegale houthandel

Over de thesis van Bianca De Saedeleer

Illegale houthandel is een obstakel in onze strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteit.