Lees FUTUREproef

Future Proef Award-Visual.Lres

de Future Proeven: toekomstbestendig leesvoer

  Filter in de lijst met de artikels Expand

Het tweede leven van constructie-materialen Foto: Jürgen Rübig via Pixabay

Het tweede leven van constructie-materialen

Over de thesis van Elena Dhondt & Julie Van Raemdonck

Door verschillende crisissen en de hedendaagse tijdsgeest wordt duurzaamheid in de bouw steeds belangrijker. Zo zullen renovaties en hergebruik van constructiematerialen ook belangrijk zijn in de nabije toekomst van het naoorlogs UGent-patrimonium.

Elena Dhondt en Julie van Raemdonck onderzochten in hun thesis hoe men hergebruik van zulke materialen aan de UGent kan organiseren en toepassen. Ze namen hiervoor de ‘Paddenhoek’ en ‘UZ Blok B’ beter onder de loep.

Op weg naar minder CO2 en meer geothermie Foto: SatyaPrem via Pixabay

Op weg naar minder CO2 en meer geothermie

Over de thesis van Luka Tas

Een gebouw op een groene manier met behulp van de ondergrond voorzien van koeling en verwarming is een innovatief concept dat ook in Vlaanderen diverse toepassingen kent. Toch lijkt geothermie eerder uitzondering dan regel. Hoe komt dit, zelfs in deze tijden van energie- en klimaatcrisis en belangrijker: hoe kunnen we het tij keren? Tijd om grenzen op te zoeken en wie weet zelfs te verleggen.

Hoe groen kan u wonen? Foto: Jan Van Bizar via Pixabay

Hoe groen kan u wonen?

Over de thesis van Lauren Bontridder

U heeft misschien zelf al voor het dilemma gestaan: renoveren of herbouwen? Het is geen gemakkelijke beslissing en er komt veel bij kijken. Bewandel je hierbij het ecologische pad of kies je voor de voordeligste optie? Lauren Bontridder stelde meer dan zestig scenario’s op om uit te zoeken wat nu echt de groenste optie is, waarin technische installaties de hoofdrol spelen.

Zijn circulaire bouwoplossingen duurzamer dan traditionele? Foto: Ante Hamersmit via Pixabay

Zijn circulaire bouwoplossingen duurzamer dan traditionele?

Over de thesis van Jade Claes

De circulaire bouwindustrie is aan een opmars bezig in Vlaanderen. Dit zou een cruciale stap zijn in de transitie naar een duurzame maatschappij. Maar oefenen deze circulaire bouwoplossingen wel echt minder druk uit op het milieu en is deze ‘duurzamere’ manier van bouwen financieel haalbaar?

Waarom haaien dringend meer juridische bescherming verdienen Foto: christels via Pixabay

Waarom haaien dringend meer juridische bescherming verdienen

Over de thesis van Florentina Bolle

Haaien zijn merkwaardige dieren. Hoewel ze bekend zijn, valt er nog veel over haaien uit te vissen. Wat is hun ecologische toestand? Hoe belangrijk zijn ze voor onze planeet? Hoe kan ons rechtssysteem hen beschermen?

Wordt Europa het eerste klimaatneutrale continent? Zo doet België het. Foto: Coernl via Pixabay

Wordt Europa het eerste klimaatneutrale continent? Zo doet België het.

Over de thesis van Ulrike Roose

België moet, net als andere Europese landen, haar uitstoot sterk verminderen. De komende jaren zullen we ons dan ook in toenemende mate tot hernieuwbare energiebronnen wenden, zoals zonne- en windenergie. Onze kerncentrales moeten tegen 2025 sluiten, maar blijken echter niet zo schadelijk voor het milieu dan de meesten denken.

Sportswear: faster, better, greener? Picture: Moshe Harosh via Pixabay

Sportswear: faster, better, greener?

Over de thesis van Anton Princen

Don’t’ you think from time to time: “I really would like to run faster or be better” at whatever sport you are doing? Well, don’t worry, you are not alone: athletes think the same. This is where high-performance clothing comes in the picture, which is designed to make athletes cycle, run or swim faster.

Sustainability in hotels – where to start? Picture: Sherra Triarosdiana via Pixabay

Sustainability in hotels – where to start?

Over de thesis van Pauline Van Beneden

More and more hotels try to become sustainable and want to get certified with a hotel ecolabel. As there are over 200 labels in the hospitality and tourism industry, how to pick the one that fits the hotel best?

Op weg naar bij-vriendelijke insecticiden Foto: katja via Pixabay

Op weg naar bij-vriendelijke insecticiden

Over de thesis van Maxime Lammens

Insectenplagen vormen een toenemend probleem in de landbouw doordat ze enorme schade aanrichten aan gewassen en belangrijke bestuivers, zoals de honingbij. Hierdoor veroorzaken zij niet alleen economische problemen, maar hebben ze ook een negatieve impact op de biodiversiteit en menselijke gezondheid.

How a sustainable rainforest can serve as an example Picture: Noah Buscher via Unsplash

How a sustainable rainforest can serve as an example

Over de thesis van Stijn Kuipers

Research about sustainable development at Ghent University often responds to Belgian and Western societal issues. However, if we zoom out from Belgium or Western Europe to other equally important cases, much is there to be learnt. The Peruvian Amazon presents such a case.

Jongeren in dak- en thuisloosheid: hun verhalen als bron van kennis Foto: Hebe Van Laethem

Jongeren in dak- en thuisloosheid: hun verhalen als bron van kennis

Over de thesis van Hebe Van Laethem

Vaak verborgen, veerkrachtig en creatief in het omgaan met hun situatie; bijna 350 jongeren tussen 13 en 26 jaar leven in een situatie van dak- en thuisloosheid in Gent. De kennis om een beleid uit te stippelen dat afgestemd is op deze jongeren ontbreekt, dus wordt het tijd dat we eens naar hén luisteren.

Hoe burgersolidariteit Wallonië overspoelde na overstromingen Foto: Niko Vandebos

Hoe burgersolidariteit Wallonië overspoelde na overstromingen

Winnaar 2022

Over de thesis van Niko Vandebos

In de zomer van 2021 troffen rampzalige overstromingen Wallonië. Meer dan een jaar na de catastrofe zinderen de gevolgen nog steeds na bij de getroffenen. Huisvestingsproblemen slepen aan, terwijl voedsel- en spullenhulp noodzakelijk blijven. Hoe is het mogelijk dat een welvarend land zoals België zo traag herstelt van een natuurramp?

Hoe betrekken we iedereen, roepers en niet-roepers, bij stadsvernieuwing? Tekening: Klara Vanstraelen

Hoe betrekken we iedereen, roepers en niet-roepers, bij stadsvernieuwing?

Winnaar 2022

Over de thesis van Klara Vanstraelen

Hoe kan men aan stadsvernieuwing doen op zo’n manier dat de stad voldoet aan de noden van alle bewoners?

Waarom doen economen nog steeds alsof de klimaatverandering een eitje is? Afbeelding van Ylvers via Pixabay

Waarom doen economen nog steeds alsof de klimaatverandering een eitje is?

Winnaar 2022

Over de thesis van Matthias Van der Heyden

De thesis van Matthias Van der Heyden onderzoekt hoe het komt dat klimaateconomen beleidsaanbevelingen doen die volgens klimaatwetenschappers catastrofaal zouden zijn. Het werk komt tot de conclusie dat dit een gevolg is van het feit dat deze complexe wiskundige modellen eigenlijk gebaseerd zijn op los zand: alle bronnen waarop ze zich baseren zijn achterhaald, in tegenspraak met de huidige wetenschappelijke consensus of simpelweg onwetenschappelijk.

Walvissen vs. de mensheid Foto: Three-shots via Pixabay

Walvissen vs. de mensheid

Publieksprijs 2022

Over de thesis van Shauni Bernau

Wie was er als kind niet geïntrigeerd door dolfijnen en blauwe vinvissen? Deze koningen van de zee worden echter al decennialang bedreigd. Vele wetenschappers, belangenorganisaties en beleidsmakers lijken het hier over eens: walvissen doden is barbaars, en er zijn ontelbare regels die het verbieden.

Toch vangen landen zoals Japan en Noorwegen nog steeds aan de lopende band walvissen, dolfijnen en bruinvissen om die te kunnen verkopen en consumeren. Hoe kan dit nog steeds gebeuren? Shauni Bernau verhandelt in haar thesis verdragen die walvisachtigen beschermen en duidt de gaten in die juridische bescherming aan. Bovendien stelt ze voor hoe we deze dieren rechtelijk beter kunnen beschermen, om zo tot een duurzamere omgang met het mariene milieu te komen.

Green Design: de tool van de toekomst Foto: anca via Pixabay

Green Design: de tool van de toekomst

Genomineerd

Over de thesis van Janis De Cloet

Onderwijs maakt de samenleving van de toekomst. De vorming van de makers van morgen moet bijdragen aan een duurzame samenleving. Binnen het concept van de levenscyclusanalyse (LCA) ontwikkelde Janis De Cloet een instrument genaamd Green Design. Deze educatieve tool maakt het mogelijk om producten te analyseren en vergelijken op vlak van duurzaamheid.

Boer zoekt ruimte: heeft landbouw nog een toekomst in onze stadsrand? Het spanningsveld tussen landbouw, maatschappij en natuur in het landschap. Foto: Viviane6276 via Pixabay

Boer zoekt ruimte: heeft landbouw nog een toekomst in onze stadsrand?

Genomineerd

Over de thesis van Sarah Vaneenooghe & Ranka Terpstra

De landbouwer is de dag van vandaag vaak de pineut. Een nieuwe projectontwikkeling? Op landbouwgrond! Bos aanplanten? Op landbouwgrond! Klimaatverandering? Talloze mislukte oogsten … Eum, excuseer? Vlaanderen van eigen gekweekt voedsel voorzien wordt moeilijk. Honderden alarmbellen gaan momenteel af, maar toch wacht onze overheid nog steeds op Godot.

Jouw (stads)tuin is belangrijk voor ons allemaal! Tekening: Kobe Tilley

Jouw (stads)tuin is belangrijk voor ons allemaal!

Genomineerd

Over de thesis van Kobe Tilley

“De voorbije weken hadden Karim en Laure regelmatig elkaar en de andere buren uitgenodigd in hun eigen tuin. Nu lanceerde Karim het idee of Laure haar tuin niet mee wilde inschakelen in een grotere burentuin. Karims andere buur en de buur rechts van Laure waren er tijdens de housewarming al over beginnen dromen. Maar nu blijkt dat de tuinenteams van het Gents Milieu Front van Stad Gent extra middelen hebben gekregen om dit soort bureninitiatieven te steunen, kan hun samentuin wel eens snel realiteit worden.”

Flexibel en energie-efficiënt renoveren: een belofte voor een duurzame toekomst Campus Sterre. Foto: Kevin Vanlerberghe & Hannelore Scheipers

Flexibel en energie-efficiënt renoveren: een belofte voor een duurzame toekomst

Genomineerd

Over de thesis van Kevin Vanlerberghe & Hannelore Scheipers

Wat als bij het renoveren van het bestaande gebouwenpark energie-efficiëntie en flexibel gebouwgebruik centraal zouden staan? Dit zou een enorme stap in de goede richting zijn om de klimaatcrisis aan te pakken. Problemen zoals afbraak, leegstand, een te hoog energieverbruik en de nood aan veelvuldig renoveren zouden zo uit de wereld geholpen zijn. Dit opent de deur naar een toekomstbestendig, duurzaam gebouwenpark. Zodoende vermindert de impact van de constructiesector op de klimaatopwarming fenomenaal.

Minder werken: beter voor ons én het milieu? Foto: fancycrave1 via Pixabay

Minder werken: beter voor ons én het milieu?

Genomineerd

Over de thesis van Vinanda Pype

Om het klimaatvraagstuk op te lossen, kijken onderzoekers en beleidsmakers vaak in de richting van technologie. Technologische verbeteringen moeten ons helpen om efficiënter gebruik te maken van natuurlijke grondstoffen, om zo onze uitstoot en waterverbruik te verminderen. Maar is dit genoeg? Deze grondstoffen zijn immers niet eindeloos; er zijn grenzen aan onze planeet.

Sufficiëntiestrategieën zorgen ervoor dat we die grenzen respecteren. Een voorbeeld is arbeidsduurvermindering. Moeten we binnenkort minder gaan werken om onze planeet te redden?

Verhoogt het huidige renovatiebeleid de vermogens-ongelijkheid? Foto: Surprising_Shots via Pixabay

Verhoogt het huidige renovatiebeleid de vermogens-ongelijkheid?

Genomineerd

Over de thesis van Ward Brichau

Tegen 2050 wil Europa, en dus ook Vlaanderen, klimaatneutraal worden. Om het Vlaamse gebouwenpark future-proof¬ te maken, heeft de Vlaamse overheid beslist dat tegen 2050 elke woning gerenoveerd moet worden tot deze op het vlak van energie presteert zoals een nieuwbouwwoning. Steunpunt Wonen schat dat dit 137 tot 145 miljard euro zal kosten; een stevige opgave dus.

De Vlaamse overheid moedigt zulke renovaties aan door middel van het renovatiebeleid. De verdeling van deze steunmaatregelen moet echter correct gebeuren. Het is niet de bedoeling dat waardevolle energetisch performante woningen terechtkomen bij rijke gezinnen, terwijl minder vermogende gezinnen achterblijven. Dit zou de vermogensongelijkheid direct beïnvloeden.

Daarom onderzocht Ward Brichau in zijn thesis de impact van het huidige renovatiebeleid op de vermogensongelijkheid in Vlaanderen.

Plantenvaccins als duurzaam alternatief voor pesticiden Foto: consoler safari via Pixabay

Plantenvaccins als duurzaam alternatief voor pesticiden

Over de thesis van Jasper Matthys

Om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden, moet de landbouwproductie verder verhogen. Tegelijk keren consumenten zich steeds vaker af van chemische pesticiden en wint ecologische productie aan belang. Hoe zullen we in de toekomst onze gewassen gezond houden? Kunnen we planten vaccineren?

Wat Roundup ons vertelt over recht en milieubescherming Foto: Global Justice Now

Wat Roundup ons vertelt over recht en milieubescherming

Over de thesis van Anaïs Renard

De Roundup-controverse door de lens van een milieubezorgde doch hoopvolle jurist

Waarom staat België er na dertig jaar klimaatbeleid slechter voor dan ooit? Foto: edward stojakovic

Waarom staat België er na dertig jaar klimaatbeleid slechter voor dan ooit?

Over de thesis van Jan Delaeter

Ondanks dertig jaar klimaatbeleid waarschuwen wetenschappers dat de situatie er nu slechter voor staat dan voordien. Hoe kan het dat een samenleving er niet in slaagt om op een - zeer letterlijk - existentiële crisis adequaat te reageren? Waarom slaagt België er niet in om diens broeikasgassen te doen dalen in lijn met wat nodig is?

Word ik ziek van drinkwater dat lange tijd is opgeslagen? Foto: Kalhh via Pixabay

Word ik ziek van drinkwater dat lange tijd is opgeslagen?

Over de thesis van Marie Keppens

Toegang tot veilig drinkwater is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bij ons stroomt het uit de kraan, maar sommigen moeten hiervoor kilometers wandelen. Ze moeten het water transporteren en thuis opslaan voor later gebruik. Bij langdurige opslag kan het water opnieuw besmet raken en hiervan drinken kan ziektes veroorzaken, zoals diarree. Hoe kunnen we dit water opnieuw drinkbaar maken?

Duurzaam pendelen: het mobiliteitsbudget onder de loep Foto: Skitterphoto via Pixabay

Duurzaam pendelen: het mobiliteitsbudget onder de loep

Over de thesis van Caroline Beckers

CO2-uitstoot, files, elektrische wagens… bijna dagelijks komen deze thema’s in het nieuws. Dit is een signaal dat we onze verplaatsingen dringend moeten verduurzamen.

Kunnen cijfers ons overtuigen om meer te recupereren? Foto: MabelAmber via Pixabay

Kunnen cijfers ons overtuigen om meer te recupereren?

Over de thesis van Zoé De Muynck

Voortdurend worden we geconfronteerd met de klimaatsverandering en haar gevolgen. Niet enkel in ons dagelijkse leven is er nood aan een omwenteling; ook de bouwsector moet een switch maken richting duurzaamheid. Doordat materialen schaarser worden, wint het einde van het bouwproces aan belang. Kunnen we de focus op recuperatie, recyclage en/of hergebruik vergroten als er een eenduidige manier is om dit in rekening te brengen?

Hergebruiken we binnenkort ons douchewater?

Hergebruiken we binnenkort ons douchewater?

Over de thesis van Seppe Ongena

Waterschaarste en -overlast doen zich door de klimaatsverandering steeds meer voor. Dat Vlaanderen waterschaarste ervaart, is niet verwonderend, wetende dat we per jaar gemiddeld gezien meer dan 80% van onze natuurlijk beschikbare hoeveelheid water verbruiken.

Ontgroeien in een kapitalistische wereld: is dit überhaupt mogelijk? Foto: anncapictures via Pixabay

Ontgroeien in een kapitalistische wereld: is dit überhaupt mogelijk?

Over de thesis van Lucas Remue

Economische groei, willen we dat nog wel? Volgens degrowth zou de economie net moeten ontgroeien om de klimaatopwarming af te remmen. We leven echter in een globale, kapitalistische samenleving, waarvan het financiële systeem het fundament vormt.

Een verfrissende duik in het Gentse water, een goed idee?

Een verfrissende duik in het Gentse water, een goed idee?

Over de thesis van Celine Callewaert

De steeds luidere roep naar meer openbare zwemplaatsen doet de vraag rijzen waar we een zwemplaats kunnen creëren in Gent. Welke plekken hebben het grootste potentieel om zo'n zwemplek te worden?

Alkali-activated mortar: promising alternative to cement Picture: rkit via Pixabay

Alkali-activated mortar: promising alternative to cement

Over de thesis van Marie Vancanneyt

"Reducing a robust material like concrete in a building, could that be possible?" In some cases, yes. Marie Vancanneyt shows us the advantages and possibilities of alkali-activated mortar, a sustainable alternative with a lot of potential.

Slaagt biogas in de sociale duurzaamheidstest? Biogas installaties. Foto: Desotec Activated Carbon (2021)

Slaagt biogas in de sociale duurzaamheidstest?

Over de thesis van Robbe Verschelden

Om de energietransitie te realiseren, moeten we sterker inzetten op duurzame energie. Hernieuwbare energiebronnen kunnen we enkel uitbreiden en verder ontwikkelen als ze sociaal worden aanvaard. Daarom onderzocht Robbe Verschelden in Vlaanderen de publieke opinie en acceptatie van biogas, één van de hernieuwbare energiebronnen met het meeste potentieel.

-50% OP DIOR? EN CO2-UITSTOOT?!

-50% OP DIOR? EN CO2-UITSTOOT?!

Over de thesis van Evelien Tempelaere

Goed nieuws voor de modeliefhebber én het klimaat. Luxemerken die ook tweedehands artikelen van hun merk verkopen, blijken erg goed in de smaak te vallen bij het modepubliek. Lang vreesden luxemerken dat klanten hen hierdoor als minder exclusief zouden aanzien, maar niets is minder waar.

Renoveren of slopen?

Renoveren of slopen?

Over de thesis van Judith Haanen & Anneleen Bollé

U bezit een woning die zijn beste tijd heeft gehad. Wat doet u: renoveren of slopen?

Wat als democratie draait op olie? A very inconvenient truth Foto: distelAPPArath via Pixabay

Wat als democratie draait op olie? A very inconvenient truth

Over de thesis van Bob D’Haeseleer

Dat de energietransitie en de crisis van de democratie samenvallen, is meer te wijten aan evolutie dan aan toeval; Mensen zijn immers ook maar dieren.

Geïntegreerd klimaatbeleid: De toekomst voor een duurzame transitie? Foto: Damon Hall via Unsplash

Geïntegreerd klimaatbeleid: De toekomst voor een duurzame transitie?

Over de thesis van Jonas Meuleman en Fadel Abou-Zeid

De klimaatveranderingen en de aantasting van het milieu zijn tegenwoordig ook voor de gewone mens niet langer een "ver-van-mijn-bed-show." Over de hele wereld is er een continue trend van schokken in de natuur die ons allemaal treft. Hoe komt het dat er, ondanks het aandringende en ernstige karakter van milieu-en klimaatproblematieken, toch geen tastbare vooruitgang is?

Huisdieren laten ons meer plantaardig eten

Huisdieren laten ons meer plantaardig eten

Over de thesis van Sarah Dauw

‘Kunnen we een huisdier hebben?’, vroeg ik zo'n twintig jaar geleden aan mijn ouders. Een vraag die waarschijnlijk al uit heel wat andere kindermondjes is gekomen. Veel ouders gaan hier graag in mee, want zo’n huisdier, dat zorgt er toch voor dat kinderen heel wat positieve eigenschappen ontwikkelen. Daarnaast is het gewoon fijn om leven in huis te hebben. Die huisdieren van ons hebben echter nog veel meer in hun mars dan we in eerste instantie zouden denken.

Hoe duurzaam zijn onze Belgische banken? Foto: cc nattanan23 via Pixabay

Hoe duurzaam zijn onze Belgische banken?

Over de thesis van Aurelie Peynsaert

Duurzaamheid is wereldwijd een van de meest besproken onderwerpen en de opwarming van de aarde een van de grootste uitdagingen van vandaag. Daarnaast staat ook ons sociaal welzijn op de helling, vooral tijdens de huidige Covid-19-crisis. Technologische en demografische veranderingen wijzigen onze manier van werken en leven en stellen onze solidariteit ter discussie.

Deze uitdagingen hebben geleid tot actieplannen en doelstellingen, zoals de Europese Green Deal, the Sustainable Development Goals (SDG’s) en het Klimaatakkoord van Parijs.

Lezen voor het klimaat? Over klimaatfictie en klimaatangst

Lezen voor het klimaat? Over klimaatfictie en klimaatangst

Over de thesis van Edith Declercq

Hoe ga je om met je angst voor een catastrofale klimaatramp zonder de hoop op een betere toekomst te verliezen? Dat is de vraag waarmee de personages uit Weather (2020) van Jenny Offill en Arcadia (2011) van Lauren Groff worstelen. In haar literatuurwetenschappelijk onderzoek ging Edith Declercq na hoe deze twee Amerikaanse romans onze groeiende klimaatangst verkennen. Daarnaast onderzocht ze hoe de romans ecologie en Boeddhisme als alternatief voor het westers antropocentrisch denken gebruiken.

Duurzame stedelijke verandering in Sint-Bernadettewijk: wie bepaalt de toekomst? En is die ‘duurzaam’? Foto: © Karen de Vleeschhouwer

Duurzame stedelijke verandering in Sint-Bernadettewijk: wie bepaalt de toekomst? En is die ‘duurzaam’?

Over de thesis van Lies Hens

Wat gebeurt er wanneer een sociale huisvestingsmaatschappij beslist om een sociale woonwijk te slopen om een ‘duurzame tuinwijk van de 21ste eeuw’ te bouwen? In het geval van de Sint-Bernadettewijk komen bewoners in opstand.

Sociale distributie-platformen tegen voedselverspilling: win-win tussen sociale en circulaire economie Foto: cc cc Magda Ehlers via Pexels

Sociale distributie-platformen tegen voedselverspilling: win-win tussen sociale en circulaire economie

Over de thesis van Fien Mertens

Voedselherverdeling is een prachtig initiatief. Enerzijds vermindert het voedselverspilling. Anderzijds bestrijdt het armoede door voedselondersteuning en sociale tewerkstelling. Maar… deze doelstellingen worden in Vlaanderen nog niet voldoende bereikt. Waarom niet? En hoe kan het beter?

De ideale rivier, of toch niet? Foto: cc Filip Roels

De ideale rivier, of toch niet?

Over de thesis van Tim Van den Branden

Wat als je zelf een rivier kon vormgeven? Zou het een idyllische meanderende rivier in een groene omgeving worden? Of misschien de ideale vaarroute voor vrachtboten en plezierjachten? De mens transformeert zijn leefomgeving namelijk tot een product dat voor hem het meest geschikt is. Dit artikel vertelt het opmerkelijke verhaal van een schijnbaar kleine zijrivier die evolueerde van een natuurlijke stroom tot een menselijke creatie met fysieke knelpunten: de Durme.

The Healthcare Paradox

The Healthcare Paradox

Over de thesis van Justine Hanssens

Healthcare waste contributes to the global climate footprint with 3%, which implies that the healthcare sector would – if it were a country - be the fifth-largest emitter on the planet. Therefore, the main goal of hospitals, to provide health services, is overshadowed by the negative implications for the environment. Subsequently, human health is infected by these massive amounts of medical waste. Which role does Flanders play in this worldwide problem? And even more importantly, what can we do about it?

Degrowth als alternatief voor de consumptie-maatschappij Foto: cc kamiel79 via Pixabay

Degrowth als alternatief voor de consumptie-maatschappij

Over de thesis van Lara Ferrante

Ervaar jij soms ook het gevoel dat je niet wilt deelnemen aan deze allesoverheersende consumptiemaatschappij en word je er tegelijkertijd soms door verleid? Wie zich bewust is van de problemen die overconsumptie en kapitalistische groei met zich meebrengen en geen uitweg ziet, kan zich erg verscheurd voelen. Lara Ferrante worstelt hier dagelijks mee. Haar onderzoek gaat dan ook over de zoektocht naar alternatieven en hoe degrowth daar een leidraad in kan zijn.

Bescherm onze regenwouden van de zee

Bescherm onze regenwouden van de zee

Over de thesis van Silke Dufraing

Onderzoek toont aan dat kelpwouden en hun ecosysteemdiensten een positieve maatschappelijke impact hebben. Van hernieuwbare bron in industrieën tot broedkamer voor fauna: deze ‘regenwouden van de zee’ zijn noodzakelijk voor het welzijn van de planeet. Maar hun voortbestaan loopt gevaar. De opwarming van het zeewater vormt de grootste boosdoener. Aangezien kelp CO2 opneemt en zo de klimaatverandering kan beperken, ligt de oplossing in een sterkere juridische bescherming van dit ecosysteem zelf.

Een veilige strijd tegen voedselverlies en armoede in de sociale keuken Foto: cc Hilke Van Cauter

Een veilige strijd tegen voedselverlies en armoede in de sociale keuken

Over de thesis van Birthe Mertens

Op de vraag of voedselverliezen duurzaam zijn, is er maar één juist antwoord. En hoewel iedereen dit antwoord kent, belandt er nog steeds veel voedsel in de vuilnisbak. Ondertussen kunnen veel mensen zich geen gezonde en gevarieerde voeding veroorloven en ondervinden we steeds meer de gevolgen van de klimaatverandering. Sociale keuken ‘Rabot op je bord’ combineert daarom de strijd tegen voedselverlies en die tegen armoede. Hier komen echter belangrijke uitdagingen rond voedselveiligheid bij kijken.

Tweedehands-kleding, tweede kans mindset? © Cottonbro

Tweedehands-kleding, tweede kans mindset?

Over de thesis van Elena Pease

Waarom kopen jongeren tweedehandskleding en wat zijn de duurzaamheidsimplicaties hiervan? Vaak wordt tweedehandskleding in grote getale aangekocht omdat consumenten een rush ervaren door een koopje te vinden of omdat ze denken dat het toch geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. Dit kan leiden tot een versnelling van de vicieuze cirkel die fast fashion heet.

‘Let’s meat? Or not?’ Hoe zit dat nu met heel die discussie over vlees?

‘Let’s meat? Or not?’ Hoe zit dat nu met heel die discussie over vlees?

Over de thesis van Ragna Tuybens

De afgelopen jaren kwam er steeds meer kritiek op het produceren en consumeren van vlees.

“Eens ‘circulair bouwen’ een banaal begrip geworden is, is onze opzet geslaagd”

“Eens ‘circulair bouwen’ een banaal begrip geworden is, is onze opzet geslaagd”

Over de thesis van Emiel Debusseré en Eline Leenknecht

“Of dit onderzoek binnen 5 jaar nog relevant is? Laat ons hopen van niet.”

Surfen op een groene golf: hoe duurzaam is surftoerisme?

Surfen op een groene golf: hoe duurzaam is surftoerisme?

Over de thesis van Jef Van den Driessche

“Zonder surftoerisme zou Peniche een spookstad zijn.”

De vlucht vooruit met een duurzaam reisbeleid aan de UGent

De vlucht vooruit met een duurzaam reisbeleid aan de UGent

Over de thesis van Sarah Van Acker

De CO2-uitstoot van reizen voor onderzoek neemt een groot percentage op van de totale uitstoot van de UGent.

Waarom bijten we in de hand die ons voedt?

Waarom bijten we in de hand die ons voedt?

Over de thesis van Katoo Raemdonck

We kunnen niet zonder onze planeet. Waarom beschadigen we deze dan?

Elektrisch fietsen, iets voor jou?

Elektrisch fietsen, iets voor jou?

Over de thesis van Corneel Casier

Corneel Casier vraagt zich af welke factoren ons stimuleren om meer elektrisch te gaan fietsen.

De reis van jouw T-shirt

De reis van jouw T-shirt

Over de thesis van Angela Rupp

De reis van jouw T-shirt: van India en Brazilië over Bangladesh tot in België.

Wat is de publieke opinie over klimaatmigratie en komt deze overeen met het beleid van de internationale gemeenschap?

Wat is de publieke opinie over klimaatmigratie en komt deze overeen met het beleid van de internationale gemeenschap?

Over de thesis van Elisa Leys

Klimaatverandering bedreigt de armste mensen ter wereld en verhoogt het aantal volksverhuizingen aanzienlijk.

Hoe een ’tragedy of forests’ voorkomen?

Hoe een ’tragedy of forests’ voorkomen?

Over de thesis van Louis-Philippe Cattrysse

“Er is nood aan een transnationaal beheersysteem dat wouden beheert als globale publieke goederen, in functie van de strijd tegen de klimaatopwarming en het bevorderen van de biodiversiteit”

Korte Keten in universitaire grootkeukens

Korte Keten in universitaire grootkeukens

Over de thesis van Rani Van Gompel

Wat kan de korte keten betekenen voor de catering aan Universiteit Gent?

Bedrijfs-karakteristieken hebben een doorslaggevende impact op hoe Belgische bedrijven omgaan met emissiehandel

Bedrijfs-karakteristieken hebben een doorslaggevende impact op hoe Belgische bedrijven omgaan met emissiehandel

Over de thesis van Timea De Wispelaere

Het EU-emissiehandelssysteem is de hoeksteen van het klimaatbeleid van de Europese Unie. Waarover gaat dit en hoe gaan Belgische bedrijven hiermee om?

Het label van de Korte Keten

Het label van de Korte Keten

Over de thesis van Marije Jennes

Met haar thesis rond de korte keten studeerde Marije Jennes recent af als industrieel-ingenieur biowetenschappen, met een focus op de voedingsindustrie.

Dagelijks brood

Dagelijks brood

Over de thesis van Jacob Willems

Korte keten projecten kregen tijdens de eerste Corona-lockdown een enorme boost in ons land. Maar is de doorbraak van de korte keten nu echt een feit?

Als bomen praten konden…

Als bomen praten konden…

Over de thesis van Dries Vangansbeke

In het kader van zijn masterproef ontwikkelde Dries Vangansbeke, student industrieel ingenieur, een webtool om jaarringen van bomen te annoteren om ze vervolgens te kunnen analyseren.

Illegale houthandel

Illegale houthandel

Over de thesis van Bianca De Saedeleer

Illegale houthandel is een obstakel in onze strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteit.