SDG overview

Duurzaamheid & de Sustainable Development Goals (SDG’s)

SDG 1 – Geen armoede
SDG 2 – Geen honger
SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn
SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs
SDG 5 – Gendergelijkheid
SDG 6 – Schoon water en sanitair
SDG 8 – Waardig werk en economische groei
SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 10 – Ongelijkheid verminderen
SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen
SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13 – Klimaatactie
SDG 14 – Leven in het water
SDG 15 – Leven op het land
SDG 16 – Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Een internationaal kader voor duurzame ontwikkeling

In september 2015 worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Deze doelen vormen een unieke fusie van twee mondiale agenda’s: duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze agenda ligt op ‘universaliteit’, wat betekent dat de implementatie niet enkel in het Globale Zuiden moet gebeuren maar over de gehele planeet.

De SDGs kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

Bron: www.sdgs.be

SDG’s en de UGent: kritische kanttekeningen

Hoewel de SDG’s een welbepaald veranderingspotentieel in zich dragen, merken we in de praktijk talrijke valkuilen die ervoor zorgen dat dit instrument in hoofdzaak een status quo lijkt te dienen. Deze tekst op cdo.ugent.be geeft weer hoe de UGent zich vanuit een kritisch, maar contructief perspectief kan positioneren. Ook op het intranet van de UGent kunnen medewerkers en studenten tips en aandachtspunten rond de SDG’s lezen.

Daarnaast is er een tweetalige blogreeks van het Ghent Centre for Global Studies i.s.m. MO*Magazine Debating the SDGs (EN) / Waarheen met de SDG’s (NL) die met een kritische blik naar de SDG’s kijkt. In het kader van deze reeks kan je ook de opname van de SDG lecture met Jason Hickel, Lata Narayanaswamy en Ruth Nyambura bekijken. Lees, kijk en ontdek vooral zelf!