SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Het 10-jarig Programmakader inzake Duurzame Consumptie- en Productiepatronen implementeren, waarbij alle landen actie ondernemen, en waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen, rekening houdend met de ontwikkeling en de mogelijkheden van de ontwikkelingslanden

Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren

Tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst

Tegen 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken internationale kaderovereenkomsten, en de uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken

Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik

Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus

Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten

Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevantie informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur

Ondersteunen van ontwikkelingslanden ter versterking van hun wetenschappelijke en technologische mogelijkheden om de richting uit te gaan van meer duurzame consumptie- en productiepatronen

Ontwikkelen en implementeren van instrumenten om de impact te monitoren van duurzame ontwikkeling op duurzaam toerisme dat werkgelegenheid creëert en de plaatselijke cultuur en producten promoot

Inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen die afvalproducerende consumptie aanmoedigen rationaliseren, door storende marktinvloeden uit de wereld te helpen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, ook door het belastingsysteem te herstructureren en deze schadelijke subsidies te laten uitdoven, waar deze bestaan, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke noden en omstandigheden in de ontwikkelingslanden en waarbij de mogelijke negatieve invloeden worden geminimaliseerd op hun ontwikkeling op een manier die de armen en de getroffen gemeenschappen beschermt

Thesissen met betrekking tot SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

Het tweede leven van constructie-materialen

Interview met Elena Dhondt & Julie Van Raemdonck

Sportswear: faster, better, greener?

Interview met Anton Princen

Sustainability in hotels – where to start?

Interview met Pauline Van Beneden

Op weg naar bij-vriendelijke insecticiden

Interview met Maxime Lammens

Walvissen vs. de mensheid

Interview met Shauni Bernau

Green Design: de tool van de toekomst

Interview met Janis De Cloet

Boer zoekt ruimte: heeft landbouw nog een toekomst in onze stadsrand?

Interview met Sarah Vaneenooghe & Ranka Terpstra

Flexibel en energie-efficiënt renoveren: een belofte voor een duurzame toekomst

Interview met Kevin Vanlerberghe & Hannelore Scheipers

-50% OP DIOR? EN CO2-UITSTOOT?!

Interview met Evelien Tempelaere

The Healthcare Paradox

Interview met Justine Hanssens

Waarom bijten we in de hand die ons voedt?

Interview met Katoo Raemdonck

De reis van jouw T-shirt

Interview met Angela Rupp

Hoe een ’tragedy of forests’ voorkomen?

Interview met Louis-Philippe Cattrysse

Korte Keten in universitaire grootkeukens

Interview met Rani Van Gompel

Het label van de Korte Keten

Interview met Marije Jennes

Dagelijks brood

Interview met Jacob Willems