SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie

SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen

Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen

Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen

Tegen 2030 de internationale samenwerking verhogen om toegang te vergemakkelijken tot onderzoek en technologie inzake schone energie, met inbegrip van de hernieuwbare energie, de energiedoeltreffendheid en de geavanceerde en schonere fossiele brandstoffentechnologie, en de investering promoten in energie-infrastructuur en schone energietechnologie

Tegen 2030 de infrastructuur uitbreiden en de technologie upgraden om moderne en duurzame energiediensten te kunnen aanbieden aan alle ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten en door land ingesloten ontwikkelingslanden, in overeenstemming met hun respectieve steunprogramma's

Thesissen met betrekking tot SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie

Slaagt biogas in de sociale duurzaamheidstest?

Interview met Robbe Verschelden

Elektrisch fietsen, iets voor jou?

Interview met Corneel Casier