Op weg naar bij-vriendelijke insecticiden

Over de thesis van Maxime Lammens

Insectenplagen vormen een toenemend probleem in de landbouw doordat ze enorme schade aanrichten aan gewassen en belangrijke bestuivers, zoals de honingbij. Hierdoor veroorzaken zij niet alleen economische problemen, maar hebben ze ook een negatieve impact op de biodiversiteit en menselijke gezondheid.