Ontgroeien in een kapitalistische wereld: is dit überhaupt mogelijk?

Over de thesis van Lucas Remue

Economische groei, willen we dat nog wel? Volgens degrowth zou de economie net moeten ontgroeien om de klimaatopwarming af te remmen. We leven echter in een globale, kapitalistische samenleving, waarvan het financiële systeem het fundament vormt.