Waarom doen economen nog steeds alsof de klimaatverandering een eitje is?

Over de thesis van Matthias Van der Heyden

De thesis van Matthias Van der Heyden onderzoekt hoe het komt dat klimaateconomen beleidsaanbevelingen doen die volgens klimaatwetenschappers catastrofaal zouden zijn. Het werk komt tot de conclusie dat dit een gevolg is van het feit dat deze complexe wiskundige modellen eigenlijk gebaseerd zijn op los zand: alle bronnen waarop ze zich baseren zijn achterhaald, in tegenspraak met de huidige wetenschappelijke consensus of simpelweg onwetenschappelijk.

Ontgroeien in een kapitalistische wereld: is dit überhaupt mogelijk?

Over de thesis van Lucas Remue

Economische groei, willen we dat nog wel? Volgens degrowth zou de economie net moeten ontgroeien om de klimaatopwarming af te remmen. We leven echter in een globale, kapitalistische samenleving, waarvan het financiële systeem het fundament vormt.