Het tweede leven van constructie-materialen

Over de thesis van Elena Dhondt & Julie Van Raemdonck

Door verschillende crisissen en de hedendaagse tijdsgeest wordt duurzaamheid in de bouw steeds belangrijker. Zo zullen renovaties en hergebruik van constructiematerialen ook belangrijk zijn in de nabije toekomst van het naoorlogs UGent-patrimonium.

Elena Dhondt en Julie van Raemdonck onderzochten in hun thesis hoe men hergebruik van zulke materialen aan de UGent kan organiseren en toepassen. Ze namen hiervoor de ‘Paddenhoek’ en ‘UZ Blok B’ beter onder de loep.

Waarom staat België er na dertig jaar klimaatbeleid slechter voor dan ooit?

Over de thesis van Jan Delaeter

Ondanks dertig jaar klimaatbeleid waarschuwen wetenschappers dat de situatie er nu slechter voor staat dan voordien. Hoe kan het dat een samenleving er niet in slaagt om op een - zeer letterlijk - existentiële crisis adequaat te reageren? Waarom slaagt België er niet in om diens broeikasgassen te doen dalen in lijn met wat nodig is?

Geïntegreerd klimaatbeleid: De toekomst voor een duurzame transitie?

Over de thesis van Jonas Meuleman en Fadel Abou-Zeid

De klimaatveranderingen en de aantasting van het milieu zijn tegenwoordig ook voor de gewone mens niet langer een "ver-van-mijn-bed-show." Over de hele wereld is er een continue trend van schokken in de natuur die ons allemaal treft. Hoe komt het dat er, ondanks het aandringende en ernstige karakter van milieu-en klimaatproblematieken, toch geen tastbare vooruitgang is?