papieren huisje op stoep met blaadjes rond

Jongeren in dak- en thuisloosheid: hun verhalen als bron van kennis

Over de thesis van Hebe Van Laethem

Vaak verborgen, veerkrachtig en creatief in het omgaan met hun situatie; bijna 350 jongeren tussen 13 en 26 jaar leven in een situatie van dak- en thuisloosheid in Gent. De kennis om een beleid uit te stippelen dat afgestemd is op deze jongeren ontbreekt, dus wordt het tijd dat we eens naar hén luisteren.

huis dat volledig verwoest is door overstromingen

Hoe burgersolidariteit Wallonië overspoelde na overstromingen

Over de thesis van Niko Vandebos

In de zomer van 2021 troffen rampzalige overstromingen Wallonië. Meer dan een jaar na de catastrofe zinderen de gevolgen nog steeds na bij de getroffenen. Huisvestingsproblemen slepen aan, terwijl voedsel- en spullenhulp noodzakelijk blijven. Hoe is het mogelijk dat een welvarend land zoals België zo traag herstelt van een natuurramp?

Verhoogt het huidige renovatiebeleid de vermogens-ongelijkheid?

Over de thesis van Ward Brichau

Tegen 2050 wil Europa, en dus ook Vlaanderen, klimaatneutraal worden. Om het Vlaamse gebouwenpark future-proof¬ te maken, heeft de Vlaamse overheid beslist dat tegen 2050 elke woning gerenoveerd moet worden tot deze op het vlak van energie presteert zoals een nieuwbouwwoning. Steunpunt Wonen schat dat dit 137 tot 145 miljard euro zal kosten; een stevige opgave dus.

De Vlaamse overheid moedigt zulke renovaties aan door middel van het renovatiebeleid. De verdeling van deze steunmaatregelen moet echter correct gebeuren. Het is niet de bedoeling dat waardevolle energetisch performante woningen terechtkomen bij rijke gezinnen, terwijl minder vermogende gezinnen achterblijven. Dit zou de vermogensongelijkheid direct beïnvloeden.

Daarom onderzocht Ward Brichau in zijn thesis de impact van het huidige renovatiebeleid op de vermogensongelijkheid in Vlaanderen.

Waarom staat België er na dertig jaar klimaatbeleid slechter voor dan ooit?

Over de thesis van Jan Delaeter

Ondanks dertig jaar klimaatbeleid waarschuwen wetenschappers dat de situatie er nu slechter voor staat dan voordien. Hoe kan het dat een samenleving er niet in slaagt om op een - zeer letterlijk - existentiële crisis adequaat te reageren? Waarom slaagt België er niet in om diens broeikasgassen te doen dalen in lijn met wat nodig is?