Plantenvaccins als duurzaam alternatief voor pesticiden

Over de thesis van Jasper Matthys

Om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden, moet de landbouwproductie verder verhogen. Tegelijk keren consumenten zich steeds vaker af van chemische pesticiden en wint ecologische productie aan belang. Hoe zullen we in de toekomst onze gewassen gezond houden? Kunnen we planten vaccineren?

Wat Roundup ons vertelt over recht en milieubescherming

Over de thesis van Anaïs Renard

De Roundup-controverse door de lens van een milieubezorgde doch hoopvolle jurist