Bedrijfs-karakteristieken hebben een doorslaggevende impact op hoe Belgische bedrijven omgaan met emissiehandel

Over de thesis van Timea De Wispelaere

Het EU-emissiehandelssysteem is de hoeksteen van het klimaatbeleid van de Europese Unie. Waarover gaat dit en hoe gaan Belgische bedrijven hiermee om?

Illegale houthandel

Over de thesis van Bianca De Saedeleer

Illegale houthandel is een obstakel in onze strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteit.