huis dat volledig verwoest is door overstromingen

Hoe burgersolidariteit Wallonië overspoelde na overstromingen

Over de thesis van Niko Vandebos

In de zomer van 2021 troffen rampzalige overstromingen Wallonië. Meer dan een jaar na de catastrofe zinderen de gevolgen nog steeds na bij de getroffenen. Huisvestingsproblemen slepen aan, terwijl voedsel- en spullenhulp noodzakelijk blijven. Hoe is het mogelijk dat een welvarend land zoals België zo traag herstelt van een natuurramp?

Hoe betrekken we iedereen, roepers en niet-roepers, bij stadsvernieuwing?

Over de thesis van Klara Vanstraelen

Hoe kan men aan stadsvernieuwing doen op zo’n manier dat de stad voldoet aan de noden van alle bewoners?

Waarom doen economen nog steeds alsof de klimaatverandering een eitje is?

Over de thesis van Matthias Van der Heyden

De thesis van Matthias Van der Heyden onderzoekt hoe het komt dat klimaateconomen beleidsaanbevelingen doen die volgens klimaatwetenschappers catastrofaal zouden zijn. Het werk komt tot de conclusie dat dit een gevolg is van het feit dat deze complexe wiskundige modellen eigenlijk gebaseerd zijn op los zand: alle bronnen waarop ze zich baseren zijn achterhaald, in tegenspraak met de huidige wetenschappelijke consensus of simpelweg onwetenschappelijk.