Een verfrissende duik in het Gentse water, een goed idee?

Over de thesis van Celine Callewaert

De steeds luidere roep naar meer openbare zwemplaatsen doet de vraag rijzen waar we een zwemplaats kunnen creëren in Gent. Welke plekken hebben het grootste potentieel om zo'n zwemplek te worden?