Korte Keten in universitaire grootkeukens

Opschaling van korte keten voeding bij grootverbruikers. Betekenis voor de catering van Universiteit Gent
door Rani Van Gompel (2020)
Promotor(en): Frank Nevens
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Wat kan de korte keten betekenen voor de catering aan Universiteit Gent? Universitaire grootkeukens bieden gezonde en gevarieerde maaltijden aan. Maar hoe kan het duurzaamheidsaspect aan belang winnen in deze keukens? Rani Van Gompel pitcht over hoe de korte keten hier een antwoord op kan bieden.
Redactie Wim Dewitte, Femke Lootens